Danske Husdyr

Avlsforeningen for gamle danske husdyrracer

På nedenstående link finder du beskrivelserne af de gamle husdyrracer, hentet fra DCA rapport nr. 14 : Af Lydia H. Sørensen og Vivi Hunnicke Nielsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet:

 

 

Velkommen til Danske Husdyrs Hjemmeside

Avlsforeningen for gamle danske husdyrracer

Avlerlisten trænger til at blive opdateret så derfor hvis man mener man skal stå på avlerlisten skal man sende en mail til aasemols@gmail.com

 

malien skal indeholde: Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, hvilke dyreracer man har og medlemsnummer fra foreningen Danske Husdyr.

 

Er man ikke medlem af Danske Husdyr kan man ikke komme på avlerlisten.

 

Bevar de gamle husdyr til glæde for vores børn og børnebørn

Kontaktoplysninger

20866707

hyrdenshus@outlook.dk