Danske Husdyr

Avlsforeningen for gamle danske husdyrracer

På nedenstående link finder du beskrivelserne af de gamle husdyrracer, hentet fra DCA rapport nr. 14 : Af Lydia H. Sørensen og Vivi Hunnicke Nielsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet:

 

 

Velkommen til Danske Husdyrs Hjemmeside

Avlsforeningen for gamle danske husdyrracer

 

Her kan du møde

Danske Husdyr:

Der er nyt til alle kvægavlere og fåreavlere under nyt fra avlsudvalgene.

Begge dele omhandler besigtelse af racerne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Læs nyheden om ildsjæle der kæmper for bevaring af bacongrisen

 

http://stiften.dk/norddjurs/Ildsjaele-kaemper-for-at-bevare-bacongrisen/artikel/438580

 

 

Til orientering, hvis I støder på svin med uidentificerbar oprindelse:

 

Hvide øremærker – til uidentificerbare dyr

 

Hvis du har fået svin uden øremærke, som ikke kan identificeres, skal du sikre, at oprindelsesbesætning og/eller identifikation er forsøgt fundet før Fødevarestyrelsen kontaktes. Hvis dyret/dyrene er uidentificerbare, laves der en aftale med Fødevarestyrelsen, som skal sikre, disse bliver mærket med hvidt øremærke.

 

Efter øremærkning udfærdiger veterinærenheden et brev, som sendes til dig. Indholdet vil præcisere de gældende regler for mærkning og registrering af svin, og det vil fremgå, at dyr med hvide øremærker ikke må flyttes til levebrug eller slagtning, men frit kan hjemmeslagtes eller sendes til Daka når de dør. Brevet skal fremvises ved eventuel kontrol i besætningen.

 

Afkom af dyr med hvide øremærker, skal øremærkes efter de gældende regler, og kan frit omsættes når de er blevet korrekt mærket.

 

Kilde: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/Hol-%20af-hobbysvin-til-kød-2016.pdf?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering&

 

Bevar de gamle husdyr til glæde for vores børn og børnebørn

Kontaktoplysninger

20866707

hyrdenshus@outlook.dk