Danske Husdyr

Avlsforeningen for gamle danske husdyrracer

På nedenstående link finder du beskrivelserne af de gamle husdyrracer, hentet fra DCA rapport nr. 14 : Af Lydia H. Sørensen og Vivi Hunnicke Nielsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet:

 

 

Nyt fra Avlsudvalgene

Information til fåreavlere

Det er blevet besluttet fra sekretariatet, at får der ikke står som 100% racerene inden 2018, kan ikke få avlerpræmie.

Vi i avlsudvalget for bevaringsværdige fåreracer vil derfor lave et projekt hvor vi vil få opkåret de får det drejer sig om.

Dette vil foregå ved en besigtigelse af dyrene, hvorefter der vil ske en opkåring, hvis dyret bliver godkendt.

Derfor må alle gerne hurtigst muligt melde tilbage med, hvor mange dyr det drejer sig om, samt hvor man kommer fra.

Tilbagemelding skal ske til Rose Mols på mail: om@kgh.dk eller til Jens Ole Mols på mjmols@gmail.com

 

På vegne af udvalget

Jens Ole

Kontaktoplysninger

20866707

hyrdenshus@outlook.dk