Danske Husdyr

Avlsforeningen for gamle danske husdyrracer

På nedenstående link finder du beskrivelserne af de gamle husdyrracer, hentet fra DCA rapport nr. 14 : Af Lydia H. Sørensen og Vivi Hunnicke Nielsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet:

 

 

Nyt fra Avlsudvalgene

Information til fåreavlere

Det er blevet besluttet fra sekretariatet, at får der ikke står som 100% racerene inden 2018, kan ikke få avlerpræmie.

Vi i avlsudvalget for bevaringsværdige fåreracer vil derfor lave et projekt hvor vi vil få opkåret de får det drejer sig om.

Dette vil foregå ved en besigtigelse af dyrene, hvorefter der vil ske en opkåring, hvis dyret bliver godkendt.

Derfor må alle gerne hurtigst muligt melde tilbage med, hvor mange dyr det drejer sig om, samt hvor man kommer fra.

Tilbagemelding skal ske til Rose Mols på mail: om@kgh.dk eller til Jens Ole Mols på mjmols@gmail.com

 

På vegne af udvalget

Jens Ole

 

NYHEDSBREV

 

Kære kvægavlere!

 

Bevaringsudvalget har i deres 4. udgave Vision – mission og mål for Bevaringsudvalgets arbejde 2016-2020 et punkt, der hedder Strategisk indsatsområde.

1: Karakterisering, kortlægning og overvågning af udviklingen og dertil knyttede risici.

Derfor har Danske Husdyr indgået en aftale med kvægkonsulenterne Morten Ege Thomsen og Torben Møller om at tage en tur rundt i landet og besigtige kvæget.

Vi håber i alle vil være med. Besøget vil ske i oktober – november måned. Dyrene beskrives efter lineær skala.

Konsulenterne ønsker:

1.At dyrene er bundet op, så de kan måles ved besigtigelsen.

2.Hundyr skal have kælvet.

3.Aldersgrænse for tyre er minimum 1 år.

Prisen er 100 kr. / pr. besøg og 50 kr. / pr. dyr.

Tilmelding snarest og senest den 1. oktober af hensyn til planlægning af køreplan.

Tilmelding på mail: hyrdenshus@outlook.dk eller 20 86 67 07

 

Venlig hilsen

Danske Husdyr

 

 

Kontaktoplysninger

20866707

hyrdenshus@outlook.dk