Danske Husdyr

Avlsforeningen for gamle danske husdyrracer

På nedenstående link finder du beskrivelserne af de gamle husdyrracer, hentet fra DCA rapport nr. 14 : Af Lydia H. Sørensen og Vivi Hunnicke Nielsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet:

 

 

Bestyrelsen i Danske Husdyr

 

 

 

Formand

 

 

 

Næstformand

 

 

Bestyrelsesmedlem

 

 

 

Kasserer

 

 

Bestyrelsesmedlem

 

 

 

Bestyrelsesmedlem

 

 

Bestyrelsesmedlem

 

Suppleanter

Revisorer:

 

Anders Andersen

Ids Idsinga

 

Kontaktoplysninger

20866707

hyrdenshus@outlook.dk