Danske Husdyr

Avlsforeningen for gamle danske husdyrracer

På nedenstående link finder du beskrivelserne af de gamle husdyrracer, hentet fra DCA rapport nr. 14 : Af Lydia H. Sørensen og Vivi Hunnicke Nielsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet:

 

 

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsesreferater 2015:

 

Den 21. marts

 

Den 14. juni

 

Marts 2015

 

Det første bestyrelsesmøde efter Generalforsamlingen i 2015 blev afholdt på Karensminde den 21.marts, hvor konstitueringen af Bestyrelsen samt avlsudvalgene fandt sted. Referatet findes her

 

Besigtigelse og beskrivelse af de gamle kvægracer

 

Kontaktoplysninger

20866707

hyrdenshus@outlook.dk