Danske Husdyr

Avlsforeningen for gamle danske husdyrracer

På nedenstående link finder du beskrivelserne af de gamle husdyrracer, hentet fra DCA rapport nr. 14 : Af Lydia H. Sørensen og Vivi Hunnicke Nielsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet:

 

 

Bevaringsudvalget

 

 

In- situ og - ex-situ se bevaringsudvalgets definition af dette, samt en mindretals udtalelse omkring emnet

 

 

 

Kontaktoplysninger til Bevaringsudvalget

 

Genressourceudvalgets arbejde består i at bevare de gamle danske husdyrracer, og som alle ved, blev der i juni 2013 nedsat et nyt bevaringsudvalg, som er sammensat af 2/3 af husdyravlere, som er valgt ved direkte valg til udvalget. På nedenstående link kan du på NaturErhvervs hjemmeside, følge med i hvad udvalget arbejder med.

 

 

 

 

Bevaringsudvalget Nyhedsbrev nr. 1 2014

Bevaringsudvalget Nyhedsbrev nr. 2 2015

 

Dagsorden, referater samt øvrige aktiviter i 2013 og 2014

 

 

 

OBS OBS OBS

Så er der åbnet for ny ansøgningsrunde

 

Ansøgningsrunden er nu åben for dyretilskud og for tilskud til avls- og raceforeninger.

 

Ansøgningsfristen er den 15. marts 2016

 

Hvis du ejer gamle danske kvæg-, heste-, svine-, fåre- eller gederacer kan du søge dyretilskud til de avlsdyr, som fik renracet afkom i 2015.

 

 

Læs her

 

Ansøgningsskema frist den 15. marts PDF

Ansøgningsskema frist den 15. marts Word

 

OBS der kan også søges om et skilt med Bevaringsbesætning

 

Samarbejdsaftale med Bevaringsudsudvalget, skal medsendes ansøgning

 

 

 

Kontaktoplysninger

20866707

hyrdenshus@outlook.dk