Danske Husdyr

Avlsforening for gamle danske husdyrracer


Åben stald og netværksmøde hos Anna Marie og Flemming Brask

Et velbesøgt arrangement blev afholdt d. 30 september i den nyopførte løsdrift stald. Flemming fortalte om staldens tilblivelse og hvilke overvejelser som lagde til grund for staldens udformning. Gæsterne bestod af folk med interesse for de gamle kvægracer, nuværende og kommende avlere. Positivt at der bliver invisteret i de gamle kvægracer, og at der er skabt gode forhold for dem i  fremtiden. 

I den nye stald er der lyst og godt med frisk luft

Snakken gik godt blandt de fremmødte.

Køerne tog den store opmærsomhed med oprejst pande

Niels Martin og Kjeld Lund orienterer om arbejdet i bevaringsudvalget

Værtsparet sørgede for at ingen gik sultne hjem. Hovedretten bestod af grilpølser fra SDM 65, senere kaffe og kage

Der lyttes opmærsomt 

I stalden er der plads til ca 14 køer + opdræt

                                                        Forårsstemning i oktober

                                                              SDM 65  1. kalvsko med sine "tvillinger"

Velkommen til hjemmesiden for  Danske Husdyr


Hjemmesidens formål er at:


         - informere om hvad der sker i vores forening

         - udbredde kendskabet til de gamle danske husdyrracer

         - skabe interesse for de gamle husdyr, så flere avlere kommer til


         


Håber det fanger din interesse, hvis du ønsker at blive medlem, eller deltage i vores arrangementer så er du meget velkommen.
I

Kontakt   Hans Kronborg

                                     webmaster-hjemmeside

  


danskehusdyr2022@gmail.com

22 87 44 98