Danske Husdyr

Avlsforening for gamle danske husdyrracer


Hvorfor bevare de gamle danske husdyrracer?


Det er naturligt at gå på museum for at se og studere vores historie, det være sig bygninger, redskaber, tøj og kunst. På samme måde medvirker de gamle husdyrracer også til forståelsen af vores fortid.

Det Jyske Kvæg vandrede i århundreder sydpå ad Hærvejen, og den danske bacongris sejlede Nordsøen tynd på utallige rejser til England. Begge dele skaffede udvikling og velstand i Danmark

Senere lagde de gamle husdyrracer gener til, da moderne avlsmetoder resulterede i fremavl af de moderne husdyrracer, som i dag præger landet.


Staten har nedsat et udvalg til bevarelse af genressoucernehod vores gamle husdyrracer, udvalget hedder : Danske Husdyrgenetiske Ressourcer.


Danske Husdyr samarbejder med Danske Husdyrgenetiske Ressourcers udvalg, på at bevare den samlede mangfoldighed af racer, linier eller typer, der udgør de husdyrgenetiske ressourcer.

Bevaringsarbejdet består i løbende lagring af genetisk materiale i form af sæd og embryoner. Disse lagre fungerer som "sikkerhedskopier", således vi senere kan gå tilbage og hente de egenskaber, som eftertiden måtte efterspørge.


Bevaringsarbejdet drejer sig desuden om at bevare levedygtige populationer af de gamle racer . Der er ofte tale om små populationer,  avlen skal derfor planlægges for at undgå indavl, og for at undgå at gener forsvinder.

Foreningens formål er, at bevare, styrke og udbrede avlen af Gamle Danske Husdyrracer, og udbrede kendskabet til de gamle racer.


Målsætningen er renavl med godkendte dyr, registrering af dyrene, samarbejde med bevaringsudvalget for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer og andre offentlige myndigheder, institutioner, organisationer og foreninger.


Foreningen ønsker at være repræsenteret i Husdyrgenetisk udvalg.  Foreningen skal desuden deltage i det internationale arbejde med bevaring af nationale husdyrracer.

De gamle husdyr udgør en helt speciel del af vores kulturarv. De enkelte racer repræsenterer en kombination af arveanlæg, som kan være svære at genskabe, nogle racer indeholder gener, der ikke kan genskabes hvis racen uddør.Kontakt   Hans Kronborg

                                     webmaster-hjemmeside

  


danskehusdyr2022@gmail.com

22 87 44 98


Suppleanter

Revisorer:


Anders Andersen

Ids Idsinga