Danske Husdyr

Avlsforening for gamle danske husdyrracer


Foreningen har følgende avlsudvalg

Rød Dansk Malkerace anno 1970

RDM 70


Jysk Kvæg og SDM 65/

Sortbroget Dansk Malkerace anno 1965

Korthorn

Landracesvin

Får

Kontakt   Hans Kronborg

                                     webmaster-hjemmeside

  


danskehusdyr2022@gmail.com

22 87 44 98